English Marathi
+91 9175-953-080 officegoldmarkdevelopers@gmail.com
About GoldMark
गोल्डमार्क बद्दल

We are in this field since 2006. At the start we are dealing in land. After that Goldmark Developers became Official on 3rd September 2014. We having An experienced Team in real estate. Officially Deals on Plots as well as Lands. With the time passing lots of Projects have been processed Through Goldmarrk Developers which is PMRDA, Agri, Non development zone, R zone, approved.

Land is considered to be the original gift of nature. land is one type of property which is designated by spatial boundaries. For the future investment land is the best option and we are here to complete your dreams. Best investment on earth is earth and the best investment on land is Goldmark Developers.

म्ही 2006 पासून या क्षेत्रात आहोत. सुरवातीला आम्ही जमीनीचे व्यवहार करत आहोत. त्यानंतर 3 सप्टेंबर 2014 रोजी गोल्डमार्क डेव्हलपर्स अधिकृत झाले. आमच्याकडे रिअल इस्टेटमध्ये एक अनुभवी टीम आहे. जमीनी तसेच भूखंडांचे अधिकृतपणे व्यवहार करत आलो आहोत. गोल्डमार्क डेव्हलपर्सच्या माध्यमातून बऱ्याच प्रकल्पांवर व्यवहार केले गेले जे पीएमआरडीए, शेत जमिनी, नॉन डेव्हलपमेंट झोन, आर झोन मंजूर आहे.

जमीन ही निसर्गाची मूळ देणगी मानली जाते. जमीन ही एक प्रकारची मालमत्ता आहे जो स्थानिक सीमांद्वारे नियुक्त केला जातो. भविष्यातील गुंतवणूकीसाठी जमीन हा एक उत्तम पर्याय आहे आणि आम्ही तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी येथे आहोत. पृथ्वीवरील सर्वोत्तम गुंतवणूक ही पृथ्वी आहे आणि भूमीवरील सर्वोत्तम गुंतवणूक ही गोल्डमार्क डेव्हलपर्स आहे.

Our Projects
आमचे प्रकल्प
Why Goldmark Developers?
गोल्डमार्क डेव्हलपर्सचं का ?
 • Leveling the land
 • Construction of internal roads 20 feets
 • Construction of Fencing & gated community
 • Plantation in plot
 • Water connection
 • Electricity Connection
 • Proper Drainage System
 • Demarcation of individual plots
 • Name Plate
 • Street Lights
 • जमीन समतल करणे
 • अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम २० फूट असणार
 • सर्व बाजूने कुंपण राहणार आणि एक गेट देणार
 • प्लॉटमध्ये वृक्षारोपण
 • पाण्याचे कनेक्शन
 • वीज जोडणी
 • ड्रेनेजची चोख व्यवस्था
 • स्वतंत्र भूखंडांची ओळख
 • नावाची पाटी
 • पथदिवे
Social Media
सामाजिक माध्यमे